Dialog, giver det bedste udbytte

Dialog, giver det bedste udbytte

Hvad er god service? Hvordan får vi den bedste dialog med vores kunde? Og hvordan får mødearrangøren det bedste udbytte med det lille ekstra, vi kan levere? Dette er områder, som jeg og mine kollegaer i hotelbranchen tænker på hver dag. Jeg synes, vi generelt lykkes med at levere en høj og god service i Danmark, men vi kan helt sikkert også blive bedre! Bedre til at have dialogen med vores kontaktperson og bedre til at have de rigtige beslutningstagere med i processen.

Vi oplever i den daglige dialog, at vi, som leverer faciliteterne, ofte bliver booket, når program og indhold er fastlagt. Det kunne være interessant, hvis vi kom tidligere med ind i processen og kunne præge mødearrangørens forberedelse tidligere i planlægningsfasen. Lige fra dialog til rundvisning til programplanlægning, så vi har en mulighed for at byde ind med præcis dét, som, vi tror på, kan give dét ekstra til jeres arrangement. Det lille ekstra der gør, at kursus- og konferencedeltagerne vil kunne huske den faglige del endnu bedre. Det mener jeg nemlig, de vil – huske bedre. Og jeg mener også, vi kan lykkes med det. Med dialog, spørgsmål og nysgerrighed!

Thomas Danielsen

Thomas Danielsen, Direktør på Frederik VI’s Hotel

Igennem 25 år har jeg draget erfaringer i hotelbranchen. Først og fremmest med gæstekontakt helt tæt på via receptions-, konference- og salgsarbejde. Det er præcis det, der tænder min hverdag – gæstekontakten – og dér, vi kan gøre en forskel! Dialogen med gæsten er alfa-omega for, at vi kan give den bedste oplevelse. Det gælder både overfor forretningsmanden, golfspilleren og ikke mindst mødebooker og kursusdeltager. Der er altid en balance på, hvor langt vi bør og skal gå. En udfordring at få personalet med på mine og vores idëer og ønsker, samt at få kunden og gæsten med hele vejen – også så tidligt som muligt i processen. Det er disse punkter, der gør min hverdag interessant, og derfor jeg nu har brugt 25 år af mit arbejdsliv i denne branche – en branche som jeg er ret sikker på, jeg bliver i de næste 25 år også.

Kontakt Thomas

Hjemmeside: frederik6hotel.dk
E-mail: td@f6h.dk
Telefon: 24 87 22 27