Internationale kongrestendenser – og hvad vi kan lære fra dem

Internationale kongrestendenser – og hvad vi kan lære fra dem

2020 var og vil være et skelsættende år for turisme og i særdeleshed erhvevsturisme, hvor Covid19 har skabt en historisk krise for turismeerhvervet. Den disruption pandemien har skabt, har tvunget erhvervsturismen til at udvikle sig, og der er allerede nu flere internationale tendenser der begynder at blive tydelige.

I dette oplæg vil vi forsøge at sætte fokus på disse tendenser og se hvordan vi kan bruge dem til at komme stærkere tilbage, så møder, konferencer og kongresser bliver endnu bedre når verden åbner op til det.

Andreas Grønnebæk Horn

Chef for erhvervsturisme hos VisitAarhus

Andreas har de seneste 5 år arbejdet hos VisitAarhus Convention Bureau, både som salgschef og nu som chef for det fagligt stærke erhvervsturismeteam, hvis opgave det er at tiltrække internationale kongresser og danske konferencer til Aarhusregionen samt inspirere til den opsøgende indsats over for potentielle kongresværter i vidensmiljøer og erhvervsliv.

Kontakt Andreas

E-mail: agh@visitaarhus.com